ЗАПИСНИК

са седнице Надзорног одбора Друштва „Свети Сава“, одржаног 17. маја 2018. године

Одбор је прегледао завршни рачун Друштва „Свети Сава“ за 2017. годину као и бруто биланс пословања у периоду од 1. јануара 2018. до 15. маја 2018. године и закључио да се пословање одвијало у оквиру законских прописа и Статута Друштва.

Одбор сматра да у наредном периоду треба појачати напоре на изналажењу донација које би омогућиле већу активност Друштва, посебно када се ради о оснивању нових пододбора у Србији, региону и дијаспори.

У Београду,
17. маја 2018.

Чланови одбора:

  1. Зорица Ивковић, с.р.
  2. Милева Чутурило, с.р.
  3. Јованка Додиг