Извршни одбор Друштва „Свети Сава“ донео је на својој седници од 12. марта ове године одлуку да се 28. марта одржи редовна скупштина Друштва. Скуп ће се одржати у просторијама Педагошког музеја у Београду, у улици Узун Мирковој бр. 14 (код Калемегдана).

По устаљеном обичају, на дневном реду скупштине наћи ће се извештај генералног секретара о раду Друштва у последње две године, извештај Надзорног одбора о финансијама Друштва, а председник проф. др Александар Милошевић говориће о плановима и програму рада Друштва у наредном двогодишњем периоду.

Биће предложено да се изврше и мање измене Статута Друштва.

После дискусије, предвиђено је да чланови изаберу нови Главни одбор, Извршни одбор, Надзорни одбор и функционере: председника, потпредседника, генералног секретара и благајника Друштва.