ПОВОДОМ 100 ГОДИНА БЕОГРАДСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА

15. АПРИЛ 2005.
Велика школа 1863 и Београдски универзитет
Др Љубинка Трговчевић-Митровић, проф. др Снежана Бојовић,
др Милош Немањић

22. АПРИЛ 2005.
Богословски факултет и Београдски универзитет – световна и религијска култура на почетку 20. века
Проф. др Предраг Пузовић

13. МАЈ 2005.
Светомир Николајевић – ректор Велике школе, академик, оснивач Друштва „Свети Сава“
Проф. др Арсен Ђуровић

20. МАЈ 2005.
Развој научних дисциплина на Београдском универзитету (етнологија, археологија)
Академик Петар Влаховић, проф. др Милоје Васић

27. МАЈ 2005.
Развој научних дисциплина на Београдском универзитету (филозофија, психологија, социологија)

Трибине ће се одржавати у Дому омладине, Македонска 22/1 (просторије Друштва Свети Сава), Београд, петком у 19 часова.
Учесници трибине ће припремити писани текст који ће касније бити штампан у новом броју Братства (бр.9), посвећеном јубилеју.