Друштво СВЕТИ САВА

расписује

Светосавски међународни књижевни конкурс
за ученике основних и средњих школа Србије, Републике Српске и дијаспоре
(2019/2020)

Теме за ученике основних школа:

  1. Растко из Рашке земље свете
  2. Пред иконом Светог Саве
  3. Савин пут дуг осам векова
  4. Свети Сава српској деци

 

Теме за ученике средњих школа:

  1. Стопе Савине су свуда по његовом отечеству
  2. Света Гора и Хиландар – духовно наслеђе Светог Саве и Светог Симеона
  3. Предање Светог Саве Освећеног – чудесни дарови неба и земље

 

КОНКУРС СЕ НАЛАЗИ У КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Општи услови конкурса:

  1. Књижевни радови могу бити прозни или поетски, штампани у три примерка ћирилицом.
    2. Радове слати под шифром на адресу Друштва. Решење шифре и податке о аутору, наставнику – ментору и школи са адресом, телефоном и е-мејл адресом школе ковертирати посебно и доставити уз три примерка рада.

Рок за слање радова је 10. јануар 2020. године.

Књижевне радове са назнаком „за конкурс“ слати на:
Друштво „Свети Сава“
Скерлићева 12
11000 Београд, Република Србија

Радове не треба слати препорученом поштом!

 


 

Радове из ликовне области са назнаком „за конкурс“ слати на адресу:

Дјечије позориште Републике Српске
Ђуре Даничића 1
Бањалука, Република Српска, БиХ

 

По окончању рада конкурсне комисије, аутори најбољих радова и њихови наставници – ментори биће благовремено обавештени о месту и времену уручивања награда.

 

Резултати конкурса биће објављени на интернет сајту Друштва „Свети Сава“
www.sveti-sava.org.rs, као и у медијима.

Награде за књижевни конкурс ће бити додељене у Београду на традиционалној свечаности Друштва поводом Савиндана крајем јануара 2020. године.

Награде за ликовни конкурс биће додељене у Бања Луци на традиционалној свечаности Друштва поводом Савиндана крајем јануара 2020. године.