Друштво СВЕТИ САВА

расписује

Светосавски књижевни конкурс

за ученике основних и средњих школа
Србије, Српске, Црне Горе и дијаспоре

Теме за ученике основних школа:
1) Легенда из мога краја о Светом Сави;
2) Дечјим очима гледам Савину земљу;
3) ’’Ничег нема без почетка, ни народа без свог претка’’.

Теме за ученике средњих школа:
1) ’’Путује Свети Сава, пут му је време’’;
2) ’’Свети Сава кроз Србију иде, вуци му се сплићу око ногу’’;
3) Место и улога Светог Саве у животу српског народа кроз векове.

Општи услови конкурса

1. Књижевни радови могу бити прозни или поетски, штампани у три примерка ћирилицом.
2. Радове слати под шифром на адресу Друштва. Решење шифре и податке о аутору, наставнику ментору и школи са адресом, телефоном и е-мејл школе ковертирати посебно и доставити уз три примерка рада.
3. Рок за слање радова је 28. децембар 2012. године.

4. Адреса: Друштво “Свети Сава“
Дечанска 14, пети спрат, соба 13
11000 Београд
Република Србија

По окончању рада конкурсне комисије, аутори најбољих радова и њихови настав-ници биће благовремено обавештени о месту и времену уручивања награда. Резултати конкурса биће објављени и на интернет сајту Друштва “Свети Сава“ www. sveti-sava.org.rs, као и у медијима
Награде ће бити додељене на традиционалној свечаности Друштва поводом Савиндана 2013. године.

Друштво СВЕТИ САВА
Пододбор у Републици Српској

расписује

КОНКУРС

за најбоље ликовне радове ученика основних школа
у Србији, Српској, Црној Гори и дијаспори.

Тема:
Свети Сава у пјесми и причи

Цртеже, графике, аквареле, слике, барељефе или скулптуре… слати на адресу:
Дјечје позориште Републике Српске
(за Светосавски конкурс)
78000 Бања Лука
Улица Ђуре Даничића 1.

Рок за слање радова је 28. децембар 2012. године.

Радове потписују ученик (пуно име и презиме) и наставник уз адресу и број телефона школе. Пожељна је и електронска адреса ученика, настaвника и(или) школе.

Награде:
Награде су лепе (повеље за Прву, Другу и Трећу награду), слатке (чоколаде, бомбони…) и корисне (књиге), а додељују се на Светосавској свечаности у
Дјечјем позоришту Републике Српске о Савиндану 2013.

Путне трошкове награђених ученика и њихових наставника плаћа

Друштво СВЕТИ САВА – Пододбор у Републици Српској.
За све додатне информације е-адреса је: timpanon@teol.net.