Друштво СВЕТИ САВА

расписује

Светосавски међународни књижевни конкурс
за ученике основних и средњих школа Србије, Српске, Црне Горе и дијаспоре

Теме за ученике основних школа:

1. Рука светосавска на мом рамену
2. Савети Светога Саве своме роду
3. Не утихну искра светосавља ни у оном, ни у овом добу

Теме за ученике средњих школа:

1. Врлине светосавља у „деци овог века”
2. У срцу гајим светосавље: „У сјенци липе поје братија
Подржи, Боже, бруј над животом.”
(Милосав Тешић)
3. Дуд Светога Саве – зрело сунце

КОНКУРС СЕ НАЛАЗИ У КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ
МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Општи услови конкурса

1. Књижевни радови могу бити прозни или поетски, штампани у три примерка ћирилицом.

2. Радове слати под шифром на адресу Друштва. Решење шифре и податке о аутору, наставнику ментору и школи са адресом, телефоном и е-мејл школе ковертирати посебно и доставити уз три примерка рада.

3. Рок за слање радова је 26. децембар 2016. године.

4. Адреса: Друштво “Свети Сава“, Дечанска 14, пети спрат, соба 13
11000 Београд
Република Србија

По окончању рада конкурсне комисије, аутори најбољих радова и њихови наставници биће благовремено обавештени о месту и времену уручивања награда.

Резултати конкурса биће објављени на интернет сајту Друштва “Свети Сава“ www.sveti-sava.org.rs, као и у медијима

Награде ће бити додељене на традиционалној свечаности Друштва поводом Савиндана 2017. године.