Друштво СВЕТИ САВА

расписује

Светосавски међународни књижевни конкурс
за ученике основних и средњих школа Србије, Републике Српске и дијаспоре

Теме за ученике основних школа:

1. Писмо Светом Сави
2. Песма светосављу
3. Са Светим Савом на путу

Теме за ученике средњих школа:

1. Светосавље у 21. веку
2. Свети Сава у народној традицији и фолклору
3. Српски манастири – симболи светосавља

КОНКУРС СЕ НАЛАЗИ У КАЛЕНДАРУ ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Општи услови конкурса:
1. Књижевни радови могу бити прозни или поетски, штампани у три примерка ћирилицом.
2. Радове слати под шифром на нову адресу Друштва. Решење шифре и податке о аутору, наставнику – ментору и школи са адресом, телефоном и е-мејл адресом школе ковертирати посебно и доставити уз три примерка рада.

Рок за слање радова је 27. децембар 2018. године.

Књижевне радове са назнаком „за конкурс“ слати на:
(нова адреса):
Друштво “Свети Сава“,
Скерлићева 12,
11000 Београд, Република Србија

Радове не треба слати препорученом поштом!

 


 

Ликовни конкурс за основне школе:

Ореол Светог Саве

Радове из ликовне области са назнаком „за конкурс“ слати на адресу:

Дјечије позориште Републике Српске
Ђуре Даничића 1
Бањалука, Република Српска, БиХ

По окончању рада конкурсне комисије, аутори најбољих радова и њихови наставници – ментори биће благовремено обавештени о месту и времену уручивања награда.
Резултати конкурса биће објављени на интернет сајту Друштва „Свети Сава“
www.sveti-sava.org.rs, као и у медијима

Награде за књижевни конкурс ће бити додељене у Београду на традиционалној свечаности Друштва поводом Савиндана 2019. године.

Награде за ликовни конкурс биће додељене у Бања Луци на традиционалној свечаности Друштва поводом Савиндана 2019. године.