Друштво СВЕТИ САВА

расписује

Светосавски књижевни конкурс

за ученике основних и средњих школа
Србије, Српске, Црне Горе и дијаспоре

Теме за ученике основних школа:
Кажеш подизао је манастире свете, српски се род њиме дичи, али је пре тога био само дете које можда баш на тебе личи
Дечје очи нас воде у Савину земљу
Моја химна светом Сави

Теме за ученике средњих школа:
Савин ход кроз време против силе заборава
Лево од њега тече време, десно од њега тече време
Моја молитва светом Сави

Општи услови конкурса
1. Књижевни радови могу бити прозни или поетски, штампани у три примерка ћирилицом.
2. Радове слати под шифром на адресу Друштва. Решење шифре и податке о аутору, наставнику ментору и школи са адресом, телефоном и е-мејл школе ковертирати посебно и доставити уз три примерка рада.
3. Рок за слање радова је 25. децембар 2010. године.
4. Адреса:
Друштво “Свети Сава“
Дечанска 14, пети спрат, соба 13
11000 Београд
Република Србија

По окончању рада конкурсне комисије, аутори најбољих радова и њихови наставници биће благовремено обавештени о месту и времену уручивања награда. Резултати конкурса биће објављени и на интернет сајту Друштва “Свети Сава“ www. sveti-sava.org.rs, као и у медијима
Награде ће бити додељене на традиционалној свечаности Друштва поводом Савиндана.