ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДРУШТВА СВЕТИ САВА

Као што се могло чути из претходног излагања, Друштво Свети Сава финансира се готово искључиво од дотација које му обезбеђује Министарство вера. То се односи на штампање часописа Братство и других публикација (Антологије песама о св. Сави) и на прославу дана Св. Саве, када нам долазе ученици из свих крајева земље и Републике Српске. Тада су наши трошкови највећи јер финансирамо путне трошкове деце која нам дођу, уз све остале трошкове које том приликом имамо. Треба поновити да нам је прошле године, 2008, град Министарство за дијаспору доделило суму од 2.400 евра за стипендије 4 студента српског језика из дијаспоре.

Настојећи да се понашамо домаћински, ипак успевамо да покријеме све наше расходе и да имамо довољно за наше планиране акције, пре свега за нову Трибину и штампање наших публикација, Братство 13 и други том збирке Млади Светом Сави где ће бити штампано наредно петогодиште награђених ученичких радова.

Друштво већ више година има свог професионалног рачуновођу, гђу Наду Бојић, која је на време поднела завршни рачун за претходну 2008. годину, као уосталом и ранијих година, и из њега се види да је стање на рачуну крајем године било позитивно.

На дан 19. марта 2009, на рачуну Друштва у Комерцијалној банци у Београду, има 256.549 динара и 77 пара.

То је сасвим довољно да започнемо нову сезону наших активности у 2009. години.

ЗА НАДЗОРНИ ОДБОР
ДР МИЛОШ НЕМАЊИЋ