ГОДИШЊА СКУПШТИНА ДРУШТВА СВЕТИ САВА

28 . марта, 2009, у 12 часова
Педагошки музеј, Београд
Узун Миркова 1

  1. Химна Друштва Свети Сава

2. Избор радног председништва
(Проф. др Александар Милошевић, Душан Зупан, проф. др Јасна Јанићијевић, др Милош Немањић)

3. Одавање поште преминулим члановима Друштва
– почасном председнику Младену Гавриловићу и члану ГО Бори Поповићу

4. Извештај генералног секретара о раду Друштва у протеклом периоду
од 2007- 2009 (проф. др Јасна Јанићијевић)

5. Извештај Надзорног одбора о финансијама Друштва
(др Милош Немањић)

6. Планови и програм рада у наредном периоду
(Председник Друштва, проф. др Александар Милошевић)

7. Дискусија

8. Избори
(акламацијом): Главног одбора, Извршног одбора, Надзорног одбора и функционера: председника, потпредседника, генералног секретара и благајника Друштва

9. Измена члана 29. Статута Друштва

Коктел