ДРУШТВО „СВЕТИ САВА“
расписује
Светосавски књижевни конкурс за ученике основних и средњих школа

Тема за ученике основних школа:
Молитву, Свече, прими целог рода свог
(С. Радошевић)

Теме за ученике средњих школа:
Остави мрак и прихвати се светлости Заборави пролазност и приви се вечности
(Д. Дачић)
Устани, Свети Саво, и багослови хлеб који једемо
(С. Ракић)

Општи услови конкурса:

Књижевни радови могу бити прозни и поетски, штампани у три примерка ћирилицом
Радове треба да потпишу ученик и наставник ментор
Обавезно навести: име и презиме ученика и наставника, адресу и телефон школе (пожељна је е-мејл адреса)

Рок за слање радова је 25. децембар 2008. године

Адреса:
Друштво „Свети Сава“, Филолошки факултет,
Кнез Михајлова 40, 11000 Београд, Република Србија

Само изузетно, поштујући услове конкурса, радови се могу послати и е-мејлом на адресу:

info@sveti-sava.org.rs

Скрећемо пажњу учесницима конкурса да је од прошле године промењена адреса на коју треба послати радове, јер се реновира Дом омладине у Београду, у којем су се налазиле просторије Друштва „Свети Сава“.

Молимо да о конкурсу обавестите своје пријатеље и колеге у другим школама у вашем граду.

www.sveti-sava.org.rs

У Београду, 24. 11. 2008.
Генерални секретар Друштва „Свети Сава“
Проф. др Јасна Јанићијевић, с.р.