ПРОЈЕКТИ ДРУШТВА „СВЕТИ САВА“ ЗА 2007. ГОДИНУ

Поред својих редовних делатности у току 2007. године, Друштво „Свети Сава“ планира пет већих пројеката за која су му потребни подршка и помоћ друштвене заједнице, институција и донатора.

Конкурс за наградне књижевне темате
ученика основних и средњих школа са територије Србије, Републике Српске и Црне Горе са
слободном темом СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЈБЕ. Друштво, традиционално, сваке године о Светом Сави додељује награде за најбоље литерарне радове на слободну тему посвећен у Светосављу. До сада је већ штампана и збирка радова награђених ученика, после првог петогодишта (до 2001). Већ је у припреми нова књига која ће обухватити наредно петогодиште.

Циклус предавања
наших истакнутих научника, професора универзитета, на Трибини Друштва, посвећен неким важним датумима из српске културне историје. Посебан пролећни циклус предавања биће посвећен великим јубилејима из културне историје Србије:

  • 300 г. од смрти Арсенија Чарнојевића (Сеобе)
  • 800 г. манастира Жиче,
  • 200 г. од доласка Доситеја у Београд (Доситеј),
  • 150 г. рођења Уроша Предића,
  • 400 г. обнове Пећке Патријаршије,
  • Топлички устанак, 80 г.

Штампање 11. броја часописа Братство
У претежном делу свеске биће објављени прилози наших научника, односно њихова предавања одржана на Трибини Друштва. Истовремено, уредништво ће проширити круг својих сарадника и тиме унети и неке друге занимљиве теме у складу са профилом Братства, једног од најстаријих српских часописа.

Ново издање Антологије песама о Светом Сави – Свети Сава у песмама
Обновљено издање из 1998. (у међувремену распродато), биће допуњено новим песмама као и неким од награђених радова на светосавском конкурсу. С обзиром на обимност и важност књиге за ђаке, вероучитеље и школе, и посебно као помоћног средства за наставу веронауке, она ће имати и значајну комерцијалну вредност. Такође се планира издавање друге књиге Млади Светом Сави, где ће се објавити одабрани радови ученика награђени на светосавском конкурсу за протеклих пет година.

Оснивање пододбора Друштва у Србији
Планира се оснивање више пододбора Друштва – у Сенти, Краљеву, Ваљеву. Преко пододбора и њихових чланова, посебно ђачке омладине, Друштво жели да прошири своје делатности у намери да и у другим срединама дође до остваривање планова и програма зацртаних у Статуту Друштва, а у духу и славу имена великог српског светитеља Саве. Осим што ће слободно и самостално развијати своју делатност, пододбори ће имати за циљ да обогаћују и гранају и рад Друштва Свети Сава, као и да учествују у представљању и ширењу стечених и новонасталих вредности духовног живота и очувању српске традиције и врлина.