Поред својих редовних делатности у току 2006. године, „Друштво Свети Сава“ планира следеће пројект е за које су му потребни подршка и помоћ друштвене заједнице, институција и донатора.

  1. Конкурс за наградне књижевне темате ученика основних и средњих школа са територије Србије и Црне Горе са слободном темом СВЕТИ САВА И СВЕТОСАВЉЕ. Друштво, традиционално, сваке године о Светом Сави додељује награде за најбоље литерарне радове на слободну тему посвећену Светосављу. До сада је већ штампана и збирка радова награђених ученика, после првог петогодишта (2001.). Већ је у припреми нова књига која ће обухватити наредно петогодиште.
  2. Циклус предавања наших истакнутих научника, професора универзитета, на Трибини Друштва, посвећен неким важним датумима из српске културне историје. Посебан пролећни циклус предавања биће посвећен великим јубилејима из културне историје Србије: 800. година ман а стира Жиче и 600. година манастира Манасије, као и 150 година од рођења Николе Тесле. Свечано ће се обележити и 120 година од оснивања Друштва Свети Сава, великом мултимедијалном песничком вечери, духовног типа.
  3. Штампање 10. броја часописа Братство. У претежном делу свеске биће штампани прилози наших научника, односно њихова предавања одржана на Трибини Друштва. Истовремено, уредништво ће проширити круг својих сарадника и тиме унети и неке друге занимљиве теме у складу са профилом Бартства, једног од најстаријих српских часописа.
  4. Ново издање Антологије песама о Светом Сави – Свети Сава у песмама. Обновљено издање из 1998. (у међувремену распродато), биће допуњено новим песмама као и неким од награђених радова на светосавском конкурсу. С обзиром на обимност и важност књиге за ђаке, вероучитеље и школе, и посебно као помоћног средства за наставу веронауке , она ће имати и значајну комерцијалну вредност.
  5. Оснивање пододбора Друштва у Србији: планира се основање више пододбора Друштва – у Сенти, Краљеву, Ваљеву. Преко пододбора и њихових чланова, посебно ђачке омладине, Друштво жели да прошири своје делатности, у намери да и у другим срединама дође до остварења планова и програма које рпедвиђа Статут Друштва, а у духу и славу имена великог српског светитеља Саве. Осим што ће слободно и самостално развијати своју делатност, пододбори ће имати за циљ да обогаћују и гранају и рад Друштва „Свети Сава“, као и да учествују у представљању и ширењу стечених и новонасталих вредности духовног живота и у очувању српске традиције и врлина.