Друштво „Свети Сава“ одржало је у Београду своју осму редовну скупштину на којој су усвојени извештај о четворогодишњем раду који је поднео председник г. Душан Зупан, извештај Надзорног одбора, предлог статутарних промена и изабрано ново руководство.

У извештају о раду се каже да је Друштво у последње четири године одговорило својим основним задацима, али да је финансијска ситуација била и остала ограничавајући фактор.

Из дискусије је произашло да ће стабилизовање финансија бити један од најважнијих задатака новог руководства у наредном периоду. Друштво, иначе, задржава своју основну, историјску националну оријентацију са акцентима на развој светосавске мисли, посебно код омладине, издавање часописа „Братство“ и организовање предавања за јавност, пре свега са темама из српске културне историје.

За новог председника Друштва изабран је др Љубодраг П. Ристић, досадашњи председник Извршног одбора. Др Ристић је историчар, виши научни сарадник Балканолошког института САНУ и аутор више историјскиох књига и чланака.

Нови председник Друштва "Свети Сава" др Љубодраг П. Ристић
Нови председник Друштва „Свети Сава“ др Љубодраг П. Ристић

За новог председника Извршног одбора изабран је проф. др Миломир Степић, доктор географских наука, редовни професор универзитета и научни саветник у Институту за политичке студије. Бави се теоријском геополитиком, етно-геополитиком и геополитиком српских земаља и аутор је многих дела из ових области.

Проф. др. Миломир Степић
Проф. др. Миломир Степић

Председник досадашњег Савета, који ће имати убудуће назив – Главни одбор, остаје академик Никола Б. Поповић, аутор вишезначајних историјских књига и чланака.

Академик Никола Б. Поповић
Академик Никола Б. Поповић

Статутарне промене су, како је речено, формалне природе и тичу се преименовања пододбора Друштва у – одборе, док ће се Савет Друштва убудуће звати – Главни одбор. Најављена је могућност још неких статутарних промена у скорије време.