Редовна Скупштина Друштва „Свети Сава“ одржана је 6. марта 2007. године у пријатној атмосфери раѕумевања и солидарности која је карактеристрична за све наше скупове. Председник проф. др Александар Милошевић је одржао уводну реч о будућим задацима Друштва, а извештаје о раду Друштва су поднели генерални секретар проф. др Јасна Јанићијевић и, у име Надзорног одбора, др. Милош Немањић.

Изабрани су нови Главни и Извршни одбор Друштва. Скупштина је одала признање председнику Милошевићу и органима Друштва за њихов досадашњи рад, а потврда позитивне оцене се огледала и у одлуци Скупштине да поново изабере истог председника и исти састав Извршног одбора и за наредни мандат, док су промене у Главном одбору минималне и, пре свега, усмерене на подмлађивање састава.