РАДИО КРИТИКА

Рашко В. Јовановић

Ко се још није упитао, пролазећи Душановом улицом у Београду, ко је и са каквим намерама подигао Дом Светога Саве, који и данас привлачи пажњу својом складном монументалношћу, мада то није његов првобитни изглед? – Емисија „Код два бела голуба“ понудила је исцрпан одговор на то питање и добро је што се поново нашла на програму. Као што је познато, Дом Светога Саве саградило је и отворило, Друштво „Свети Сава“, основано у Београду 1886. године, са циљем да шири просвету и негује национално осећање и врлине у читавом српском народу, нарочито у крајевима у којима је живео под турском влашћу, особито у Старој Србији и Македонији.

Један од оснивача Друштва „Свети Сава“ био је академик и професор Велике школе Светомир Николајевић, иначе књижевни историчар и политичар. Захваљујући његовој истрајности, као и подршци других чланова-оснивача, Друштво је брзо окупило угледне књижевне и јавне раднике, међу којима су били Стеван Владислав Каћански, Љубомир Ковачевић, Димитрије Јовановић, Пера Ђорђевић, Милован Маринковић, Стојан Бошковић и други. Друштво је свој дом отворило окто­бра 1890. године. Миља Милосављевић је сабрала све најважније појединости о деловању Друштва „Свети Сава“ и прегледно их изложила у емисији за којује музику одабрала Радмила Радовић, која је сасвим умесно пласирала и неколико хорских песама.

Слушалац је заиста могао доћи до широких сазнања о делатности Друштва, које је имало и богату издавачку делатност – довољно је само рећи да је од 1897. до 1941. године издавало часопис „Братство“ чији су сарадници били Јован Јовановић Змај, Радоје Домановић, СветозарЋоровић, Милорад Митровић, Јанко Веселиновић, Бранислав Нушић. Тихомир Ђорђевић и други. Такође, бројна друга посебна издања, извештаји и поменици, знатно су допринела просвећивању народа. Одлуком новоформираних народних власти, Друштво је обуставило рад 1945. године, да би обновило делатност 27. јануара 1994, са циљем очувања обичаја, традиције, националне културе широм наше дијаспоре.

Емисију су реализовали редитељ Владимир Путник и стална глумачка екипа: Јадранка Селец, Иван Јагодић и Милан Михаиловић. Они су, како нам се учинило, са посебним ангажманом, надахнуто и, као и увек уосталом, са разумевањем и веома прецизно, читали текст Миље Милосављевић, који се издигао до темељне радиофонске студије о једном значајном сегменту историје српске културе. То је и разлог што можемо бити само задовољни што је ова емисија доживела репризу.

(Радио Београд 1, 13. август) – Политика, 18. август 2008. стр. 43