Друштво „Свети Сава“ основано је пре 111 година како би се Србима изван тадашње Краљевине Југославије пружила помоћ у школству, култури и очувању националног идентитета. Први председник друштва био је Светомир Николајевић, министар, председник владе, дипломата, књижевник, а у њему се окупило много људи од угледа.

Друштво је једним од својих најважнијих задатака сматрало покретање и издавање часописа „Братство“, који је од првог броја издатог 1887. године до 1941. године излазио једном годишње. Друштво није било уско националних схватања, па је његов мото био: „Брат је мио које вере био.“

Иницијативу да се обнови рад Друштва покренула је 1992. године група професора, научника, новинара и јавних радннка, будући да су створени услови за његову обнову , као и да је много Срба ван граница Југославије. Оснивачка скупштина одржана је 1994. године, када је формиран Главни одбор и именован први председник, адвокат Михајло Младеновић – каже Јoван Печеновић, председник Друштва.

Основни задаци Друштва данас су реорганизовање часописа, успостављање нових и обнављање старих веза, посебно са младим људима, давање стипендија младима и помагање њиховог школовања. Настојимо да пуно радимо са школама и у њима проширимо активности и чланство. У просторијама Друштва у Дому омладине организујемо предавања која држе наши познати историчари, етнолози, књижевници и други, истиче Печеновић. Жеља нам је да ступамо у везу са друштвима сличног карактера у Београду и другим градовима, као и да проширимо везе са свим културним установама Срба ван граница наше земље.