He утихну искра светосавља ни у оном, ни у овом добу

Кад се химна Светосaвља чује,
Православље крила тада шири,
а прошлост нам сетно поручује:
„Чувајте га јер нам савест мири“.

Не утихну искра Светосавља,
ни у овом ни у оном добу,
јер су вечност и његова славља,
прошли пробу најтежу до сада.

Православље или Светосавље,
Српском роду једнако је дично
и кроз школу љубав њему шаље,
да га прати и милује вечно.

ШИФРА: ОТАЏБИНА
Ментор: Весна Нинић
Милош Ђурић, 8. разред
Допунска школа на српском језику – Базел, Швајцарска