Издавач: Друштво Светог Саве; избор радова објављених од 1887. до 1941. године, Београд, 1996.

Поводом 110-те годишњице изласка првог броја БРАТСТВА (1887), Друштво Свети Сава“ покреће нову серију свог часописа после 54 године неизлажења. Прва свеска нове серије планирана је за јануар следеће године, а сада је објављен број који садржи избор радова објављених од 1887. до 1941. године који је прпремио уређивачки одбор (др Злата Бојовић, Младен Гавриловић, др. Драгана Мршевић-Радовић, Душан Зупан, Горан Опачић, Јован Печеновић).

Друштво „Свети Сава“ је од почетка сматрало једном од својих најважнијих задатака издавање часописа, који би преко научних, књижевних и других прилога преносио идеју Друштва и помагао у њеном остварењу. БРАТСТВО је излазило различитим ритмом сваке или сваке друге године али и са већим прекидима, и у поменутом периоду објављене су 32 књиге.

Од почетка до краја уређивао га је књижевни одбор Друштва. Концепција часописа изнета је у прогласу првог броја, где се каже да се објављују чланци „о појединим местима знаменитим за српски народ…о повесничким догађајима… биографије знаменитих Срба, популарне расправе о језику, обичајима… чланци из других наука писани за народ…“ Садржајем 32 свеске обухваћени су српска историја, језик и књижевност (од рада Ћирила и Методија. преко средњевековних писаца до Доситеја Обрадовића, Вука Караџића и др), историја уметности (низом написа о манастирима), култура и просвета, историја цркве, југословенске и јужнословенске теме, народне умотворине. етнографска грађа…

У БРАТСТВУ су сарађивали познати научници, писци, професори, свештеници… Стојан Новаковић, Владимир Ћоровић, Јован Јовановић Змај, Радоје Домановић, Бранислав Нушић, Момчило Иванић, Васа Чубриловић, Павле Поповић и многи други. Током свих годишта часопис је доносио прилоге о Светом Сави, а двадесет и осма књига (објављена 1934. године поводом 440 година од спаљивања моштију) у целини је посвећена његовом делу.
Уређивачки одбор својим избором у овом броју репрезентује ту концепцију БРАТСТВА прилозима из различитих области културе, од књижевности и језика до етнолошких и антрополошких тема.

Укупно су објављена 33 прилога. У предговору који су написале Злата Бојовић и Драгана Мршевић – Радовић дати су сви значајнији подаци за историју часописа. а на крају обимне свеске од 547 страна објављен јс преглед садржаја свих бројева часописа БРАТСТВО. Тираж је 1000 примерака.