Најновији, 14. број нашег годишњег часописа „Братство“ управо је изашао из штампе, по традицији – уочи Београдског сајма књига.

У оквиру своје редовне Трибине посвећене великим јубилејима српске историје и културе Друштво „Свети Сава“ је обележило током пролећа 2010. године 150. годишњицу рођења једног од најзначајнијих српских песника – Војислава Илића (1860–1894).

На уводном месту објављује се предавање одржано у Педагошком музеју у Беoграду, као и најпознатија песма о Светом Сави – Свети Сава Војислава Илића.

Садржај XIV књиге „Братства“ посвећен је темама из области које су редовно заступљене на страницама часописа, из историје, књижевности, етнологије, науке, културне историје. Старијем периоду српске историје посвећен је прилог расправама о пореклу Великог жупана Стефана Немање, као и напис о српској колонији у Ердељу у XV и XVI веку.
Представљен је рад о великом доприносу српској и светској науци Милутина Миланковића, Тихомира Ђорђевића и Војислава Мишковића. Објављује се неколико прилога и оригиналних архивских докумената о прославама Дана Светог Саве у XIX и XX веку (о првој светосавској светковини у Босни и Херцеговини, о прослави у гимназији у Скопљу 1905). У посебном прилогу доноси се културно-историјска слика Шапца.

У редовној рубрици „Из путне бележнице“ представљен је манастир Крупа на Врбасу, а у одељку „Срби у свету“ објављује се потпуни прилог у коме су представљени Срби у Јужној Африци – други пут.

На крају часопис доноси извештај о раду Друштва „Свети Сава“ у претходној години.

Ускоро ће на овом сајту бити објављена комплетна верзија овог броја „Братства“.