КРЕНУЛО НОВО „БРАТСТВО“

Први број иове серије годишњака „Братство“, часописа друштва „Свсти Сава“, основаног 1886. годиие и које је деловало до 1941, а било обновљено 1994, представљен је јуче новинарима у Међународном прес центру Танјуга.

Ово издање часописа се појављује тачно 110 година од изласка из штампе прве књиге „Братства“ које је друштво „Свети Сава“ покренуло „са задатком да шири просвету и негује национално осећа!ње врлине у српском народу“.

Према концепцији уредништва, како су новинарима објаснили чланови Уређивачког одбора часописа, „Братство“ треба да очува и актуелизује све рубрике и области које су постојале у старом годишњаку и да истовремено, у складу са савременим токовима културе, науке и уметности, настави традицију друштва „Свети Сава“.