Друштво „Свети Сава“
(1886–1945; 1994–)

П О З И В!

Драги пријатељи Друштва „Свети Сава“!
Драги чланови Друштва „Свети Сава“!

На измаку двадесетшесте годишњице обнављања Друштва „Свети Сава“, Друштво је у незавидној материјалној ситуацији, без средстава за обављање свог основног културно-просветног рада: издавања „Братства“ и других публикација, држања трибина и предавања, спровођења Светосавског конкурса за ученике, организовања пододбора у Србији и ван ње у српским срединама и др.

Друштво позива све припаднике и поштоваоце Светосавља да се учлане, да обнове своје чланство, да подстакну своје пријатеље да то ураде или да својим прилозима помогну да се делатности Друштва одвијају несметаним током.

ЧЛАНОВИ ДРУШТВА

могу бити сви заинтересовани за његов рад и мисију коју има у нашој земљи и у иностранству.
За учлањење у Друштво молимо Вас да попуните образац на нашем сајту.

Годишња чланарина износи:
за ученике, студенте и пензионере – 500,00 динара;
за запослене – 1.000,00 динара.

Друштво „Свети Сава“ ће са захвалношћу прихватити  прилоге
ПРИЛОЖНИКА и ДАРОДАВАЦА
без којих је тешко остварити несметани рад Друштва.

Приложником се постаје уплатом од шест и више хиљада динара.
Дародавцем се постаје уплатом од осамнаест и више хиљада динара.

Своју захвалност приложницима и дародавцима Друштво ће изразити додељивањем захвалница и повеља и одговарајућим објављивањем њихових имена или назива њихових установа у часопису „Братство“. Приложници и дародавци добијају бесплатно сва издања Друштва.

Друштво „Свети Сава“
захваљује свима који помажу и подржавају рад Друштва.
info@sveti-sava.org.rs