Чланство у друштву (извод из статута)

Члан 8.

Сви грађани Србије и Црне Горе, као и Срби из дијаспоре, могу под условима прописаним овим Статутом приступити чланству Друштва. Одлуку о пријему у чланство доноси Извршни одбор Друштва, на предлог чланова Друштва.

Члан 9.

Чланови Друштва имају једнака права и дужности.

Члан 10.

Права и дужности члана Друштва су:
– да бира и да буде биран у органе и друга тела Друштва;
– да буде обавештен о раду Друштва и материјално-финансијском пословању;
– да даје предлоге за рад Друштва;
– да даје прилоге за реализацију задатака Друштва, у складу са одлукама органа Друштва;
– да учествује у активностима Друштва;
– да плаћа чланарину.

Члан 11.

Чланство у Друштву престаје:
– самовољним иступањем;
– смрћу.

Члан 12.

Сви чланови Друштва добијају чланске карте.

За посебан допринос остваривању циљева и задатака Друштва заслужним члановима се додељују захвалнице, плакете или медаља “Свети Сава”. Нечлановима Друштва, уколико су својим залагањем допринели остваривање циљева и задатака Друштва може се доделити Захвалница или медаља “Свети Сава”.