Wikiwand – О Друштву ”Свети Сава”

Друштво „Свети Сава“ је добровољно, невладино и непрофитно удружење у области културе, просвете и хуманитарне делатности. Основано је под именом Друштво Светога Саве 1886. године у Београду са циљем да ради на одржавању и заштити српскога народа у Отоманском царству, односно у Јужној Србији и Босни и Херцеговини. Под данашњим именом, Друштво је обновљено 1994. […]

Прочитај више...