Без националне ускогрудости

После педесетогодишње паузе Друштво „Свети Сава“ недавно је поново почело са радом и наставило традицију дугу сто десет година. Оснивач, идејни творац и први председник био је политичар и књижевник Светомир Николајевић, који је од 29. јануара 1887. године водио Друштво. Мото Друштва био је „Брат је мио, које вере био“, чиме је избегнута национална ускогрудост.
Друштво ће се бавити стипендирањем ученика из РС и избеглица из Хрватске, али и талентованих ђака из Београда и наше дијаспоре. У јануару излази први број нове серије часописа „Братство“.
Наставак традиције
До балканских ратова Друштво је било заокупљено историјским и културним идентитетом Срба који су живели у туђим државама. Уoчи Првог светског рата…

Прочитај више...
Културни додатак „Свет књиге“

Издавач: Друштво Светог Саве; избор радова објављених од 1887. до 1941. године, Београд, 1996.
Поводом 110-те годишњице изласка првог броја БРАТСТВА (1887), Друштво Свети Сава“ покреће нову серију свог часописа после 54 године неизлажења. Прва свеска нове серије планирана је за јануар следеће године, а сада је објављен број који садржи избор радова објављених од 1887. до 1941. године који је прпремио уређивачки одбор (др Злата Бојовић, Младен Гавриловић, др. Драгана Мршевић-Радовић. Душан Зупан, Горан Опачић, Јован Печеновић).
Друштво „Свети Сава“ је од почетка сматрало једном од својих најважнијих задатака издавање часописа, који би преко научних…

Прочитај више...