На трагу српске традиције

Друштво „Свети Сава“ основано је пре 111 година како би се Србима изван тадашње Краљевине Југославије пружила помоћ у школству, култури и очувању националног идентитета. Први председник друштва био је Светомир Николајевић, министар, председник владе, дипломата, књижевник, а у њему се окупило много људи од угледа.
Друштво је једним од својих најважнијих задатака сматрало покретање и издавање часописа „Братство“, који је од првог броја издатог 1887. године до 1941. године излазио једном годишње. Друштво није било уско националних…

Прочитај више...